Tracing

Tracing van tanks en leidingen

Met tracing wordt meestal bedoeld: het elektrisch op temperatuur houden van leidingen en tanks. Hierin onderscheiden wij de tracing van tanks en de de tracing van leidingen.

Tracing kan ook toegepast worden met behulp van parallelleidingen of een verwarmingsspiraal in de tank. Door deze parallelleiding/verwarmingsspiraal stroomt vervolgens warm water, thermische olie of stoom.

Waarom tracing toepassen?

Door tracing toe te passen kan de temperatuur van de producten op peil gehouden worden. Door tracing wordt het energieverlies gecompenseerd, zodat de producten boven het smeltpunt blijven. Op die manier wordt voorkomen dat een stof gaat stollen of kristalliseren.