Ketelisolatie

Wat is thermische ketelisolatie?

In veel gevallen wordt bij ketelisolatie bedoeld, dat alle installaties die stroom of warmte opwekken worden geïsoleerd om het rendement hiervan te verhogen. Daarnaast biedt het bijkomende voordelen met betrekking tot veiligheid en omgevingstemperatuur. Indien nodig, wordt de ketelisolatie direct meegenomen bij de tankisolatie en leidingisolatie.

Waarom uw ketel isoleren?

Allereerst is het van enorm belang om het rendement hoog te houden. Bijvoorbeeld door bovenmatig warmteverlies bij een warmwaterinstallatie, kan de omgevingstemperatuur snel oplopen, waardoor het volledige ketelhuis opwarmt. Het werkklimaat lijdt hieronder én het rendement is significant lager. Door een dergelijke installatie te isoleren, worden deze problemen al snel opgelost. Dankzij het lagere energieverbruik verdient de ketelisolatie zich al snel terug.